Formy opieki nad osobami starszymi

Starość nieuchronnie czeka każdego z nas, każdy z nas ma również w swoim otoczeniu osoby w podeszłym wieku i do naszych obowiązków należy dbanie o nie najlepiej jak potrafimy i odpowiednio do naszych możliwości. Obecnie będąc rodzinami, sąsiadami lub przyjaciółmi seniorów mamy wiele możliwości opieki nad nimi.

Opieka nad osobami starszymi mieszkającymi samotnie lub z małżonkami w podobnym wieku

Wiele osób starszych w Polsce nie mieszka ze swoimi dziećmi czy wnukami. Najczęściej mieszkają ze swoimi małżonkami, którzy najprawdopodobniej są w podobnym wieku do nich lub samotnie na przykład po śmierci małżonka. Forma opieki w tym przypadku zależy głównie od stopnia sprawności naszego seniora.

Jeśli jest to osoba samodzielna i w dobrej kondycji psychicznej i umysłowej to nasza opieka może ograniczyć się do regularnych wizyt, pomocy w zakupach czy cięższych obowiązkach dnia codziennego jak mycie okien, wyjazd na cmentarz czy do lekarza. Nie warto deprecjonować takiej formy opieki, jest ona bardzo ważna głównie dla stanu psychicznego osoby w podeszłym wieku. Regularny kontakt z rodziną i przyjaciółmi poprawia ich samopoczucie i eliminuje poczucie osamotnienia, a zdrowy duch to większa gwarancja zdrowego ciała. W przypadku osób niesamodzielnych fizycznie bądź umysłowo lub w złej kondycji psychicznej konieczne może być tymczasowe lub stałe wprowadzenie się do domu naszego seniora lub też przeprowadzenie go do nas albo wynajęcie stałej opiekunki.

Opieka nad osobami starszymi mieszkającymi z rodziną Jeśli nasz senior mieszka w domu z dziećmi czy wnukami i znajduje się w dobrej ogólnej kondycji to tak jak w przypadku mieszkania samotnie – należy poświęcać czas na rozmowę, pogłębianie zainteresowań czy spacery.

Jeżeli natomiast stan osoby starszej zaczyna się pogarszać należy udać się do lekarza geriatry po diagnozę oraz zalecenia dotyczące dalszej opieki. Może się okazać, że mimo mieszkania z rodziną konieczne będą wizyty pielęgniarki środowiskowej. W późniejszych fazach niektórych chorób zapewne pojawi się konieczność stałej opieki i jeżeli żaden z członków rodziny nie będzie w stanie zrezygnować z pracy zarobkowej żeby poświęcić się opiece nad osobą starszą konieczne będzie umieszczenie jej w hospicjum bądź domu opieki.

Opieka nad osobami starszymi w domach spokojnej starości i hospicjach

Osoby starsze niezdolne do samodzielnej egzystencji, w końcowej fazie życia, które nie mają możliwości pozostawania w domach aż do śmierci mogą skorzystać z pomocy hospicjum gdzie odpowiednio przeszkolony personel zapewni im opiekę paliatywną na najwyższym poziomie. Seniorzy, którzy są samodzielni lub nie, ale nie mają możliwości lub ochoty pozostawać pod opieką rodziny mogą skorzystać z domów spokojnej starości.

usługi sprzątania Poznań pomiary geodezyjne kraków https://studium-kosmetyczne.pl/