Najczęstsze urazy stawu kolanowego

Na urazy stawu kolanowego narażeni jesteśmy wszyscy, jednak w największym stopniu dotyczy do osób czynnie uprawiających sport. Do urazów może dojść w wyniku nadmiernego wysiłku fizycznego bądź przeciążenia stawu kolanowego. W niektórych przypadkach do urazu dochodzi w wyniku działania czynników zewnętrznych.

Jednym z najczęstszych rodzajów urazów są zwichnięcia. Są to stosunkowo niegroźne urazy, które powstają wtedy, gdy więzadło zostaje np. zerwane bądź też naciągnięte.

Zwichnięcie objawia się bólem o różnym stopniu intensywności. W przypadku zbyt dużego wysiłku fizycznego może dojść do zapalenia ścięgna. Uraz ten może objawiać się niemożnością wykonania pełnego ruchu.

Do innych, typowych urazów stawów kolanowych zalicza się zapalenie torebki stawowej, złamania, uszkodzenia łąkotek. Leczenie tych urazów polega najczęściej na odpoczynku chorego oraz unikaniu nadmiernego wysiłku. W niektórych przypadkach istnieje konieczność rehabilitacji, dzięki której można przywrócić pełną sprawność chorej nodze.

http://optykpiekary16.pl/okulary-ray-ban/