Z biedy do nowego życia

Istnieje pewna prawidłowość, od której ciężko uciec.

Otóż najpoważniejsze i najbardziej dramatyczne przypadki rzadkich chorób, które odciskają ogromne piętno na wyglądzie oraz psychice pacjentów i mogą pociągać za sobą poważne konsekwencje społeczne, niemal zawsze występują w krajach ubogich i zacofanych.

Wystarczy obejrzeć szereg reportaży oraz filmów dokumentalnych poświęconych przypadkom dzieci z wadami rozwojowymi w Indiach.

Tam rodzi się ogromnie dużo zdeformowanych maluchów, które albo umierają krótko po porodzie, albo są w sekrecie zabijane przez rodziców.

W zależności od regionu, w jakim taka sytuacja ma miejsce dziecko z wadami może zostać uznane za wcielenie bożka i staje się obiektem kultu.

W każdym przypadku świadczy to o zacofaniu oraz ciemnocie, z którą cywilizacja Zachodu nie jest w stanie sobie poradzić.

Właśnie ludzie z bogatych państw nierzadko niosą pomoc takim ludziom, organizując i finansując operacje plastyczne oraz inne zabiegi, które dają pacjentom szansę na powrót do normalności.

rehabilitacja komorniki www.chirurgiaonkologiczna.org.pl