Szczepionka przeciw rotawirusom

Rotawirusy stanowią największe zagrożenie w przypadku niemowlaków i małych dzieci. To właśnie w tej grupie wiekowej dochodzi do ciężkiej postaci zakażeń, które objawiają się przede wszystkim biegunkami. Mogą one doprowadzić do poważnych odwodnień organizmu. U dorosłych również dochodzi do infekcji, jednak w tym przypadku mają one charakter niemalże bezobjawowy. Rotawirusy mogą rozprzestrzeniać się na różne sposoby. Jednym z nich jest droga kropelkowa, jednak warto pamiętać, że drobnoustroje te mają tendencję do osadzania się na przedmiotach.

Do jednych z najskuteczniejszych sposobów zabezpieczenia się przed infekcją rotawirusową zalicza się aplikacja szczepionki. W Polsce dostępna jest szczepionka, która zawiera żywe, atenuowane patogeny. Podaje się ją doustnie. Aplikacja szczepionki jest dobrowolna. Trzeba jednak pamiętać, że szczepionka nie jest refundowana. Do niewątpliwych zalet szczepionki zalicza się fakt, że można ją podawać wraz z innymi szczepionkami.

układ odpornościowy www.dhsummerfestival.pl