Maszyny do robót ziemnych

Na budowie nie obędzie się bez maszyn do robót ziemnych.

To maszyny robocze, z reguły niezwykle ciężkie, służące do urabiania gruntów różnej kategorii poprzez: oddzielanie (odspajanie) warstwy gruntu zwanej urobkiem, usuwanie urobku na środki transportowe lub na zwał, załadunek urobku, przesuwanie urobku, zasypywanie urobkiem oraz zagęszczanie urobku.

Podział maszyn do robót ziemnych odbywa się ze względu na sposób urabiania gruntu, a więc są to głownie: maszyny do odspajania i usuwania urobku czyli koparki, maszyny do ładowania i usuwania urobku czyli ładowarki, a także maszyny do odspajania i przesuwania urobku czyli różnego rodzaju spycharki, zrywarki, równiarki, zgarniarki oraz maszyny do zagęszczania urobku czyli walce i ubijarki.

Istnieje też podział tego typu maszyn ze względu na ciągłość ruchu.

Są więc maszyny jednonaczyniowe, które pracują ruchem przerywanym oraz maszyny wielonaczyniowe, pracujące w ruchu ciągłym.

Można także maszyny podzielić ze względu na rodzaj podwozia, a więc są to maszyny: gąsienicowe, kołowe, szynowe, kroczące i pontonowe.

Ze względów bezpieczeństwa polecam przy takich pracach zakupić buty robocze.

Wynajem kontenerów Poznań www.projektowanie-architektury.pl www.stablack.eu