Jak rozpocząć budowę domu?

Budowa domu to złożony proces, w którym znaczącą rolę odgrywają formalności. Należy o nich pamiętać jeszcze przed przystąpieniem do budowy. Jakie kroki trzeba podjąć w pierwszej kolejności? Przede wszystkim należy udać się do starostwa powiatowego, w którym składamy zawiadomienie o planowanym rozpoczęciu prac. Trzeba przy tym pamiętać o zachowaniu stosownych terminów, ponieważ takie zaświadczenie musi być złożone na minimum 7 dni przed rozpoczęciem prac.

Bardzo ważną kwestią jest dołączenie do zaświadczenia załącznika, w którym będzie widniał zapis o przejęciu poszczególnych obowiązków przez kierownika budowy. W starostwie powiatowym załatwimy także inne formalności, m.in. założymy dziennik budowy.

Teren, na którym prowadzona będzie budowa musi być specjalnie oznakowany. Przede wszystkim obszar trzeba odpowiednio odgrodzić i zabezpieczyć. Istnieje również obowiązek umieszczenia tablicy informacyjnej o treści zgodnej z obowiązującymi przepisami. Obowiązek ten dotyczy kierownika budowy.

Tablica informacyjna również musi być zgodna z poszczególnymi przepisami. Przede wszystkim musi mieć stosowną wielkość oraz kolorystykę. Zgodnie z obowiązującym prawem tablica musi być koloru żółtego. Do obowiązku kierownika budowy zalicza się również zamieszczenie stosownego ogłoszenia.

Muszą być w nim zawarte następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia budowy, liczba pracowników, która będzie wykonywać poszczególne prace oraz zapiski dotyczące zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa.

https://www.luxmetal.pl/ www.101filmow.pl