Diagnostyka preimplantacyjna PDG

W dobie ogromnego postępu w medycynie, jakim jest danie małżeństwom szansy na posiadanie dziecka, dzięki zapłodnieniu pozaustrojowym, konieczne jest zapewnienie większego bezpieczeństwa szczególnie dla płodu. Jednym z takich czynników, jest diagnostyka preimplantacyjna, która pozwala na wykrycie zmian rozwojowych wynikających z zaburzeń genowych. Co więcej jest to metoda, która umożliwia wykonanie analizy genetycznej komórek jajowych jeszcze przed zapłodnieniem lub krótko po nim, jak również zarodków z metody In vitro, zanim zostaną umieszczone w macicy.

Dzięki temu nie tylko zwiększa się szansę na zagnieżdżenie, ale przede wszystkim na prawidłowy rozwój płodu. Wskazania do wykonania diagnostyki PDG to przede wszystkim grupa rodziców z wysokim ryzykiem odziedziczenia choroby genetycznej. Badanie pozwala na zdiagnozowanie większości chorób genetycznych, chociażby tych wynikających z zaburzeń w obrębie jednego genu, translokacji chromosomowych, czy też aneuploidii płodu.